MENU Bia Bỉ Thủ công Nhập khẩu - Lagom CaféӀ Bộ sưu tập chọn lọc - Tinh túy từ "Vương quốc Bỉ nghìn bia"...


Hẳn là, BIA BỈ PHẢI CHỨA ĐỰNG MỘT BÍ MẬT NÀO ĐÓ, chứ chẳng ngẫu nhiên mà thứ thức uống thủ công đầy mê hoặc này lại được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại, và Lagom Café chúng tôi cũng đã không đam mê với bia Bỉ nhiều đến thế!?

Được chọn lọc đầy tâm huyết, từ kho tàng đồ sộ với hơn 1500 loại từ vương quốc Bỉ xa xôi, hơn 70 loại bia danh giá nhất của Bỉ đã có mặt tại MENU BIA THỦ CÔNG BỈ của Lagom Café. Chỉ còn chờ những người đối ẩm cùng đến và khám phá!»SEE MENU HERE»


Còn hàng

Hẳn là, BIA BỈ PHẢI CHỨA ĐỰNG MỘT BÍ MẬT NÀO ĐÓ, chứ chẳng ngẫu nhiên mà thứ thức uống thủ công đầy mê hoặc này lại được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại, và Lagom Café chúng tôi cũng đã không đam mê với bia Bỉ nhiều đến thế!?

Được chọn lọc đầy tâm huyết, từ kho tàng đồ sộ với hơn 1500 loại từ vương quốc Bỉ xa xôi, hơn 70 loại bia danh giá nhất của Bỉ đã có mặt tại MENU BIA THỦ CÔNG BỈ của Lagom Café. Chỉ còn chờ những người đối ẩm cùng đến và khám phá!»SEE MENU HERE»

MENU BIA THỦ CÔNG BỈ - LAGOM CAFÉ Ӏ Bộ sưu tập chọn lọc - Tinh túy  từ "Vương quốc Bỉ nghìn bia"...

MENU BIA THỦ CÔNG BỈ - LAGOM CAFÉ Ӏ Bộ sưu tập chọn lọc - Tinh túy  từ "Vương quốc Bỉ nghìn bia"...

Gọi hotline Tư vấn & Đặt bàn : 0919000195
Gọi hotline Tư vấn & Đặt bàn : 0919000195